วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์ นายกอบต.ทรายทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ซึ่งมีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม หมู่ที่ 5 ตามเส้นทางหลักถึงศาลาประชาคมบ้านทรายเงิน หมู่ที่ 3 (การแต่งกายเสื้อเหลือง)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา