เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยสำนักปลัด) ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้าง โดยมี่ พระอาจารมีชัย กิจฺจสาโร ปธ. ๗ ดร. เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก ให้คำบรรยาย
   
   
   
   
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook