ด้วยความห่วงใย นายกนางสาวสุพรรณี บุระพันธ์ และทีมงาน นายกฤตภาส มาตย์ภูธร รองนายก อบต. นายกรวิชช์ บุตรพรม รองนายก อบต. นางยลดา ปัชชามูล ประธานสภา อบต. ออกเยี่ยมบ้านและมอบอาหารน้ำดื่มให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนตำบลทรายทอง จำนวน 15 ครัวเรือน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook