เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ทรายทอง คลองสวย หนองน้ำใส) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ และปรับปรุงทัศนียภาพให้แหล่งน้ำของชุมชนให้สะอาดและสวยงาม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา