การลดขั้นตอนการชำระภาษี

ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

8 นาที / ราย

5 นาที / ราย

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

3

การจัดเก็บภาษีป้าย

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณีทั่วไป
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย

5

กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

1 วัน

3 ชม. / ราย

6

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

1 ชม.

ในทันที

7

การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ให้แจ้งตอบรับการ

8

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

10

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

11

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

12

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา

Facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1691074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
968
1697
18694
1618033
72145
74441
1691074

Your IP: 3.237.31.191
2023-09-23 11:35