แผนกองการศึกษา
 1. แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
 2. แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
   
   
   
งานกีฬานันทนาการ
 1. สถิติการใช้สนามกีฬาสนาม-กีฬาในเขตตำบลทรายทอง
 2. ภาพโครงการฝึกทักษะพื้นฐานฟุตบอลจูเนียร์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565
 3. ภาพงานกีฬาทรายทองเกมส์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬา ประจำปี 2565
   
รายงานการประเมินตนเอง
 1. รายงานการประเมินตน (SAR)
   

คลิปวีดีโอ กิจกรรม ศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายทอง 

 
 

รำวงมหาดไทย โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายทอง

 
 

สื่อการสอน ศพด.ทรายทอง

 

หน่วยการจัดประสบการณ์ โลกไร้พรมแดน

หน่วยการจัดประสบการณ์ โลกไร้พรมแดน

หน่วยจัดประสบการณ์ นกน้อยเริงร่า

หน่วยจัดประสบการณ์ สีสดใส

หน่วยจัดประสบการณ์ ดอกไม้งามตา 

หน่วยจัดประสบการณ์ สรรหาผีเสื้อ 

หน่วยจัดประสบการณ์ อร่อยผักผลไม้

 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา