แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ในระดับพื้นที่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

   
   
   
   
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา