เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ขยะ“ โดยมีการจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง โดยสนับสนุนให้ค้ดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา