คณะผู้บริหาร

 

 นางสาวสุพรรณี   บุระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

โทรศัพท์ 087-068-3511

นายกฤตภาส   มาตย์ภูธร

รองนายก อบต. 

โทรศัพท์. 064-687-3859

 

 

นายกรวิชช์   บุตรพรม

รองนายก อบต. 

โทรศัพท์. 083-072-7871

 

นางสาวนิสารัตน์   ศรีพล

เลขานุการนายก อบต.

โทร. 088-953-7083

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา