แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
 
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 64
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์/ไตรมาส/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม/ไตรมาส/ปี
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา