แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563
 1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
 3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บิริการ ปี 2563
 4.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 5.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 8.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 9.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
10.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ ๑)
11.ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563
12.แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563-2564
13.แผนดำเนินงาน 2563
14.แผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
15.แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563
16.ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามแผน ๒๕๖๐-๒๕๖๒
17.แผนการจัดหาพัสดุ 2563
18.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
19.แผน ๔ ปี(๖๑-๖๔)เปลี่ยน ฉ.๑
20.รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 2563
21.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
22.แผนดำเนินงาน ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลง
 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564
1.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
4.แผนงบประมาณกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564
5.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบสิ้นปีงบประมาณ 2564 
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565
2.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 
5.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับที่ 3) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567
1.แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา

Facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1930062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
622
4973
622
1892186
8021
113867
1930062

Your IP: 18.206.48.243
2023-12-03 08:00