ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาัของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา